Oenotherapy Lenga

Καλώς ήρθατε

  Κάντε εγγραφή στο newsletter μας και κερδίστε 15% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία!
  Top

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  Η ιστοσελίδα oenotherapylenga.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω διαδικτύου.

  Οι όροι χρήσης που αναφέρονται παρακάτω απαιτούν τη ρητή αποδοχή τους από τους χρήστες της ιστοσελίδας προκειμένου να είναι σε θέση να προβούν σε παραγγελία. Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και η χρήση του δικτυακού τόπου oenotherapylenga.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών.

  Περιορισμός ευθύνης

  1. Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς τεχνικά προβλήματα ή ότι τα τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν θα διορθωθούν άμεσα.
  2. Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και οι εργαζόμενοι σε αυτή ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί από παραπλάνηση των χρηστών από άτομα μη ανήκοντα στο προσωπικό, τους προστιθέντες υπαλλήλους, τα στελέχη και τους συνεργάτες της εταιρείας.
  3. Οι περιγραφές και οι φωτογραφίες των προϊόντων στην ιστοσελίδα oenotherapylenga.gr παρατίθενται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, υπό την επιφύλαξη πιθανών τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, λανθασμένης απόδοσης χρωμάτων ή τυχόν άλλων ανωμαλιών που να έχουν διαφύγει της προσοχής της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ ή έχουν προκύψει ακούσια λόγω ανωτέρας βίας.
  4. Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παρέχει σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, καθώς μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή της πραγματοποίησης της παραγγελίας μέχρι και την επεξεργασία αυτής στις αποθήκες της εταιρείας. Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ εγγυάται, όμως, την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών της σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας.
  5. Οι τιμές των προϊόντων στο oenotherapylenga.gr είναι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. H ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τις τιμές των προϊόντων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα καταβάλλει για κάθε προϊόν το τίμημα όπως αυτό αναγραφόταν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.

  Κουπόνια

  Το oenotherapylenga.gr , χρησιμοποιεί ως μέσο προώθησης κουπόνια, τα οποία αφορούν ποσοστιαία έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα. Τα κουπόνια αυτά έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Παράλληλες προωθητικές ενέργειες δεν αθροίζονται ή συνδυάζονται, αλλά ισχύει η μεγαλύτερη.

  Το oenotherapylenga.gr διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κουπόνια αν το κρίνει απαραίτητο.

  Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, βίντεο κλπ., αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ έχει λάβει άδεια χρήσης αποκλειστικά για τις δικές της ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ.

  Προσωπικά δεδομένα χρηστών

  Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) και των συναλλαγών τους με το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με την ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτή, τη διαβίβαση των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ καθώς και σε μεταφορικές εταιρείες, έως και την ολοκλήρωση παράδοσης της παραγγελίας. H ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν εξουσιοδοτείται νόμιμα από τους ίδιους προς τούτο, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

  Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

  Ανήλικοι

  Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα προς τούτο.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Διαφορές που τυχόν προκύψουν μεταξύ της ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ και των χρηστών της ιστοσελίδας σχετικά με τη χρήση, εφαρμογή, εκτέλεση, ερμηνεία, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο θα είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

  Oenotherapy Lenga Web Logo

  GRAPE YOUR DAY